Umowa spółki jawnej

Spółka jawna

Umowa spółki jawnej musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jedynie spółka cywilna może być zawarta w formie ustnego porozumienia, co jednak nie jest często wykorzystywane w praktyce ze względu na potrzeby dowodowe oraz bezpieczeństwa.

Podobnie jak w przypadku innych form spółek, tak samo umowa spółki jawnej powinna określać podstawowe informacje o spółce. Chodzi przede wszystkim o adres siedziby, gdzie będzie prowadzona działalność, ilość wspólników wraz z opisami ich wkładów, odpowiedzialności oraz sposobów reprezentacji spółki na zewnątrz. W przypadku powołania Zarządu należy dokładnie określić skład osobowy oraz ich zakres czynności. Spółka jawna nie wymaga wnoszenia kapitału zakładowego, niemniej jednak każdy wspólnik powinien mieć określony wkład. Ponadto umowa spółki jawnej musi określać przedmiot jej działalności, czyli PKD oraz czas trwania spółki (przedsiębiorcy zazwyczaj wybierają nieokreślony czas prowadzenia działalności).
Przedstawiony powyżej zakres zawartości umowy spółki jawnej powinien zostać wzbogacony o dokładne, wcześniej ustalone, prawa i obowiązki wspólników, rodzaje reprezentacji, odpowiedzialność, itp.

radca prawny

Przed podpisaniem umowy, kiedy są już dokonane wszelkie ustalenia pomiędzy wspólnikami, warto skorzystać z pomocy Radcy Prawnego w odpowiednim sformułowaniu zapisków umowy.