Tłumacz przysięgły – w jakich sytuacjach jest niezbędny?

Konieczność skorzystania z usług tłumacza języka obcego zawsze przysparza ludziom wielu problemów i to już na poziomie wyboru odpowiedniego specjalisty. Choć w gronie osób pracujących jako tłumacz zrozumienie różnicy pomiędzy tłumaczeniem przysięgłym, a zwykłym jest stosunkowo proste, o tyle wśród cywili kwestia ta nie jest tak oczywista.

Najłatwiej przyjąć więc założenie, by zawsze przed znalezieniem tłumacza dowiedzieć się, jaki rodzaj tekstu będzie nam potrzebny – tłumaczenia przysięgłe dotyczą zwykle dokumentów urzędowych, oficjalnych, natomiast zwykłe wszelkich kwestii nie wymagających potwierdzenia notarialnego. W jakich sytuacjach tłumaczenie przysięgłe jest niezbędne?

Kiedy należy sięgnąć po pomoc tłumacza przysięgłego?

Każdy, kto choć raz korzystał z usług tłumacza języka obcego wie doskonale, że jakość tego tłumaczenia i jak najbardziej realistyczne oddanie przesłania oryginału jest zawsze istotne. Sprawa jest jednak prosta, gdy tekst tłumaczymy dla własnych potrzeb – „zwykła” translacja wystarczy, by wiernie oddać treść tekstu i w razie konieczności przedstawić go odpowiednim osobom. Jeśli jednak w grę wchodzą dokumenty posiadające moc prawną i mające zachować ją również po przetłumaczeniu, skorzystanie z usług tłumacza przysięgłego będzie niezbędne.

Translacje tego typu są zwykle konieczne do załatwienia spraw urzędowych, wymagających przedstawienia oryginałów lub odpisów konkretnych dokumentów prawnych. Wśród tych najczęściej tłumaczonych można wymienić między innymi akta stanu cywilnego (urodzenia, zawarcia związku małżeńskiego), akta notarialne, oficjalne umowy (zatrudnienia, handlowe), dokumenty poświadczające o etapach edukacji (świadectwa ukończenia szkoły, studiów, certyfikaty), dokumenty sądowe, ubezpieczeniowe, bankowe oraz medyczne, a także wszelkie dokumenty rejestracyjne samochodów, motocykli czy innych pojazdów.

tlumacz przysięgły

Tłumacze przysięgli mają na sobie niezwykłą odpowiedzialność – ich tłumaczenia muszą zachować prawną zgodność i wiarygodność, gdyż osoba będąca w ich posiadaniu ma prawo użyć ich w sprawach oficjalnej rangi.

Nie wszystkie teksty tłumaczone w ten sposób muszą być jednak dokumentami prawnymi – bardzo częstym przypadkiem są dla tłumaczy przysięgłych są teksty „zwykłe”, które mają posłużyć jako dowód w sądzie czy też zostaną użyte podczas składania dokumentów w zagranicznych bankach, uczelniach i innych instytucjach wyższej rangi.

Cechy tłumaczeń przysięgłych

Poziom językowy tłumaczenia uwierzytelnionego jest zawsze możliwie najwyższy, wiernie oddający treść ujętą w oryginale dokumentu. Kwestia precyzyjnej translacji jest tu tak istotna, że na dokumentach tłumaczone są nawet pieczątki oraz podpisy!

Tłumaczenie przysięgłe występuje zawsze w postaci papierowej, a jeśli praca została wykonana ustnie, w notatce od tłumacza musi znaleźć się opis tłumaczenia wskazujący datę jego wykonania, miejsce, zakres oraz czas trwania. Sytuacje takie zdarzają się zwykle w sądach oraz w trakcie oficjalnych spotkań, kiedy to tłumacz przekłada treści wymawiane przez zagranicznych uczestników na bieżąco.

tłumacz przysięgły języka angielskiego

Wszystkie tłumaczenia uwierzytelnione podlegają wpisowy do specjalnego rejestru tłumaczeń, zwanego oficjalnie repertorium. W dokumencie tym odnotowywane są przede wszystkim data przyjęcia oraz wydania dokumentu oryginalnego i jego tłumaczenia, oznaczenie zleceniodawcy dla którego zostało ono wykonane, oznaczenie rodzaju tłumaczenia, języka, liczby stron oraz ilości egzemplarzy, krótkie streszczenie i uwagi, a także to, czy tłumacz pracował na podstawie oryginału dokumentu, czy też jego kopii.

Co z tłumaczeniem zwykłym?

Nie każdy tłumacz działający na rynku posiada uprawnienia do wykonywania tłumaczeń przysięgłych, ale też nie każdy dokument wymaga tak oficjalnego poświadczenia prawnego. Jeśli przetłumaczony dokument nie będzie używany w instytucjach państwowych, a posłuży wyłącznie do celów prywatnych, tłumaczenie zwykłe jest jak najbardziej wiarygodnym dokumentem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.