Tag Archives: ogłoszenie upadłości

Skutki ogłoszenia upadłości

Ogłoszenie upadłości

Upadłość, zwana często bankructwem, to procedura która zostaje uruchomiona w przypadku, kiedy dłużnik jest niewypłacalny. W takiej sytuacji wszyscy wierzyciele mogą wspólnie dochodzić swoich roszczeń, zaś upadłość to uniwersalna egzekucja, którą prowadzi się właśnie na rzecz wszystkich wierzycieli. Polskie prawo