Rozliczać czy nie rozliczać dochody uzyskane zagranicą

rozliczenie podatku w niemczech

Większość Polaków, pracujących za granicą, musi rozliczyć swoje dochody w polskim Urzędzie Skarbowym. Niektórzy jednak nie zdają sobie z tego sprawy, co nierzadko prowadzi do nieprzyjemnych konsekwencji.

Spora część Polaków pracujących za granicą, posiadających jednak status polskiego rezydenta podatkowego, nie wie, że musi rozliczyć podatek z zagranicy również w kraju. Przepisy, które regulują ten obowiązek można znaleźć w prawie podatkowym.

Jakie konsekwencje grożą za nierozliczenie podatku z zagranicy w polskim fiskusie?

Co grozi za nierozliczenie się z zagranicznych dochodów?

Każda osoba fizyczna, będą polskim rezydentem (którego miejscem zamieszkania w celach podatkowych jest Polska), nierozliczająca dochodów uzyskanych poza granicami kraju, zawsze musi się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Braków rozliczenia nie można ukryć przed Urzędem Skarbowym.

Konsekwencje nierzadko mają charakter pieniężnej rekompensaty na rzecz Skarbu Państwa. Niezapłacony podatek będzie trzeba mimo wszystko opłacić, a z racji tego, że termin nie został dopilnowany, dodatkowo naliczą się odsetki za zwłokę. W Polsce wysokość odsetek wynosi aż 200 procent z podstawowej stopu oprocentowania kredytu. Dokładne dane są opracowywane zgodnie z normami Narodowego Banku Polskiego. Zła wiadomość jest taka, że aktualnie wynoszą one 13 procent w skali roku. Warto pamiętać, że odsetki zaczynają się naliczyć od pierwszego dnia po upływie terminu płatności podatku.

Zapłacenie kwoty zaległego podatku wraz z odsetkami może okazać się dla podatnika jednak tylko początkiem góry lodowej. Znacznie poważniejszą konsekwencją będzie odpowiedzialność na gruncie przepisów karnych skarbowych. Okazuje się, że jeśli podatek z zagranicy nie zostanie rozliczony w polskim Urzędzie Skarbowym, a podatnik naraża Skarb Państwa na straty, zwiększa się rekompensata finansowa. Podatnik może otrzymać karę grzywny do 720 stawek dziennych, a nawet zostać ukarany karą więzienia do trzech lat. W wyjątkowych sytuacjach stosowane są dwie formy karania.

W przypadku małej kwoty podatku do zapłacenia, na podatnika zostaje nałożona kara grzywny do 720 stawek dziennych. Jeśli natomiast wysokość podatku nie przekroczy minimalnego progu – pojawia się tylko kara grzywny za wykroczenie skarbowe.

Kiedy rozliczyć podatek z zagranicy?

Mimo tego, że Polska posiadania umowy międzynarodowe, z których wynika, iż osoba pracująca legalnie za granicą i tam odprowadzająca podatki od dochodu, nie musi podwójnie opłacać podatku w Polsce, warto rozważyć, czy mimo wszystko nie jest to konieczne. W zależność od kraju w jakim pracuje polski obywatel, sytuacja będzie wyglądała inaczej. Przed dokonaniem wyboru lepiej dla pewności skontaktować się z biurem rozliczającym podatki z zagranicy w Polsce.

Podatku z zagranicy nie muszą natomiast rozliczać osoby, które pracują w innym kraju stale od sześciu miesięcy w danym roku podatkowym. Istotne jest jednak, aby wykazali przed Urzędem Skarbowym swój dochód. Pozwoli to na uniknięcie nieprzyjemnych konsekwencji.

biura rozliczające podatek z niemiec

Jak rozliczyć podatek z zagranicy w Polsce?

Rozliczenie podatku z zagranicy powinno zostać ujęte na druku PIT 36/ZG. Skrót ZG oznacza dowód otrzymania dochodu i opłacenia od niego podatku w konkretnym państwie. Ilość formularzy ZG powinna odpowiadać wszystkim krajom w którym została podjęta, w danym roku podatkowym, praca. Z racji tego, że rozliczenie zagranicznego podatku jest o wiele bardziej skomplikowane niż rozliczenie dochodu uzyskanego w Polsce, warto rozważyć powierzenie tego zadania specjalistom. Biuro rozliczające podatek z zagranicy Tax-Pol z pewnością dopilnuje, aby wszystkie formalności zostały wykonane, a dane były zgodne ze stanem faktycznym. Dzięki temu można uniknąć niepotrzebnego stresu oraz niespodziewanych kar nałożonych przez Urząd Skarbowy.

Dlaczego warto ująć podatek z zagranicy w rozliczeniu PIT?

Jeszcze przed zakończeniem roku podatkowego warto pomyśleć o rozliczeniu podatku z zagranicy w polskim Urzędzie Skarbowym. Pomięcie tego obowiązku, zapominalstwo lub zwykła niewiedza niesie ze sobą wiele przykrych konsekwencji dla domowego budżetu. W wyjątkowych przypadkach jest to także podstawa to ukarania podatnika karą pozbawienia wolności. Dodatkowo nie warto zostawiać tego na ostatnią chwilę, a powierzyć to zadanie profesjonalnej firmie, która dopilnuje, aby wypełnione dokumenty znalazły się w urzędzie odpowiedniego organu.