Przejęcie zarządu kryzysowego

Przejęcie zarządu

Kiedy spółka lub firma staje przed widmem bankructwa lub upadłości istnieje możliwość przekazania zarządu w inne ręce. Taka operacja nazywa się przejęciem zarządu kryzysowego i ma na celu przywrócenie rentowności spółce oraz uchronienia jej przed upadłością. Często jest to jedyny sposób na to, by uratować firmę.

Częstokroć obecny zarząd wyczerpał już wszelkie pomysły na to, uratować firmę przed utratą płynności finansowej i potrzebne jest nowe spojrzenie na sprawy działalności firmy, nowe pomysły i nowy zapal. Do tego celu właśnie można oddać zarząd kryzysowy w spółce zewnętrznej firmie, która bez emocjonalnych obciążeń będzie mogła uregulować sprawy z wierzycielami, dostawcami, pracownikami, kontrahentami. Często w takich sytuacjach jak upadek firmy, emocje grają główną rolę i zamiast skupić się nad ratowaniem firmy i jej wizerunku, zarząd trafi czas i energię na emocjonalne podejście do spraw.

Często zarząd kryzysowy jest odkupieniem udziałów w spółce po to, by można ją było łatwiej zrestrukturyzować, a co za tym idzie przywrócić jej płynność finansową i zapewnić jej wyjście z kłopotów. Zarząd kryzysowy wiele razy uchronił spółki przed ostatecznością jaką jest postępowanie upadłościowe, do którego nikt nie chce doprowadzić. Czasami takie postępowanie jest niemożliwe ze względu na zbyt mały majątek spółki, który nie jest w stanie pokryć jego kosztów. Oddanie zarządzania kryzysem w ręce nowej, zewnętrznej firmy jest w tym przypadku najwłaściwszym rozwiązaniem, które będzie z korzyścią nie tylko dla samej spółki, ale także dla osób z nią powiązanych.

Przejęcie zarządu kryzysowego może czasami przybrać formę zupełnie nowej firmy, która korzystać może z potencjału poprzedniej spółki, wykorzystywać np. jej patenty, maszyny, urządzenia czy know how.

Pomimo tego, że przejęcie zarządu nie jest najlepszą opcją dla naszej firmy jaką możemy sobie wyobrazić, w sytuacji kryzysu jest jedyną rozsądną opcją, na którą zarząd powinien bez wątpienia się zgodzić.