Prawo karne a narkotyki

adwokat narkotyki Wrocław

Posiadanie, rozprowadzanie i sprzedaż niektorych substancji jest obwarowane licznymi ograniczeniami prawnymi – lub wręcz zakazane. Co polski kodeks prawa karnego mówi o narkotykach?

Narkotyki w prawie karnym

Według prawa polskiego, osoba która posiada jakiekolwiek środki odurzające lub substancje psychotropowe, może zostać pozbawiona wolności do lat trzech. Niekiedy kara ta mieści się w przedziale od 8 miesięcy do 6 lat. Jeżeli natomiast konkretna sprawa nie przynosi aż tak wielu szkód, sprawca może podlegać grzywnie. Grozi mu także ograniczenie wolności lub jej całkowite pozbawienie na określony przez sąd okres. Niektórzy ludzie bowiem pod wpływem substancji odurzających bywają agresywni i czynią wiele szkód, stąd więc decyzja o zakazie chociażby ich posiadania.

Kiedy posiadanie narkotyków nie jest karane?

Istnieje parę wyróżnionych sytuacji, w których domniemany sprawca nie zostaje ukarany. Dzieje się tak w przypadku, gdy osoba posiadająca narkotyki/substancje odurzające, ma ich tylko znikomą ilość. Nie inaczej jest w przypadku, kiedy posiadamy narkotyki, ale nie wiemy o tym, nie zostajemy poddani żadnej karze. Jest to bowiem nieumyślne posiadanie narkotyków. Gdy mamy do czynienia ze sprawą, gdy narkotyki posiada osoba nieletnia, również nie będzie ona podlegała karze. Jeżeli posiadamy narkotyki, których działanie nie jest bardzo szkodliwe, nie będziemy ponosić konsekwencji prawnych.

Narkotyki wśród nieletnich

Nieczęsto, jednak zdarza się tak, że osoby nieletnie posiadają i zażywają narkotyki i substancje psychoaktywne. Jest to szkodliwe zwłaszcza dla osób młodych, ponieważ w chwili, gdy nie osiągnęliśmy pełnoletniości, nasz organizm wciąż się rozwija. Wpływ narkotyków zawsze jest negatywny, jednak gdy hamuje on rozwój naszego organizmu lub pogarsza jego funkcjonowanie, problem narasta do większej wagi. Młode osoby dodatkowo uzależniają się szybciej. Jednak posiadanie narkotyków przez osobę, która nie ukończyła 18 lat nie jest przestępstwem. Nieletnia osoba może być jedynie ukarana kuratorem, ośrodkiem wychowawczym lub zakładem poprawczym.adwokat narkotyki Wrocław

Skuteczność prawa wobec dealerów

Skuteczność prawa wobec dealerów narkotyków nie zawsze jest taka sama. Jest to bowiem zależne od wielu spraw. Sprawami narkotykowymi zajmuje się zazwyczaj wydział narkotykowy. Niektóre osoby mające udział w danej sprawie łatwo jest złapać. Dealerzy narkotyków działają w wielu miejscach, jednak bywają oni sprytni i bardzo ostrożni, żeby nie wpaść w ręce policji. Wszystko zależy od sytuacji, od osób które biorą w niej udział oraz o natężeniu działalności dealerów.

Sprawa narkotyków w Polsce

W Polsce do przestępstw narkotykowych dochodzi bardzo często i według oficjalnych statystyk, codziennie występuje około dwustu przestępstw o charakterze narkotykowym. Jest to duża liczba. Są to przeróżne przestępstwa czy wykroczenia i dotyczą one różnych rodzajów narkotyków. Większość owych przestępstw ma miejsce w większych miastach. Większość osób zażywających narkotyki czy też handlujące nimi, to osoby bezrobotne. Liczba przestępców złapana na gorącym uczynku jest niewiele większa od tych, których długo musi namierzać policja.

W sprawach o narkotyki konieczne jest wsparcie prawne – odwiedź stronę krzysztoporski.com i dowiedz się więcej.