Porady prawne w kancelarii adwokackiej

adwokat alimenty Toruń

Prawo rodzinne jest gałęzią prawa cywilnego, która zajmuje się regulacją stosunków małżeńskich, kontaktów między rodzicami i dziećmi, a także kwestiami ojcostwa. Prawo rodzinne dotyczy również obowiązku alimentacyjnego, a także opieki i kurateli. Wszelkie kwestie związane ze sprawami rodzinnymi zazwyczaj zaliczają się do bardzo delikatnych, dlaczego podczas korzystania z usług kancelarii adwokackiej stawia się duży nacisk na indywidualne podejście do spraw oraz całkowitą dyskrecję. 

Kancelaria adwokacka w sprawach z zakresu prawa rodzinnego

Adwokaci, świadczący swoje usługi w kancelarii, zajmują się sprawami dotyczącymi rozwodów i separacji, mając pełną świadomość, że tego rodzaju sprawy, zazwyczaj w procesach sądowych, są długotrwałe i skomplikowane. Adwokat pomoże zebrać odpowiednią dokumentację wykorzystywaną w procesie rozwodowym lub separacji, a także dopilnuje wszelkich formalności, by przebieg procesu był jak najbardziej sprawny. Udzieli on również pomocy w kwestiach orzeczenia o winie, alimentów na rzecz dziecka, podziału majątku i powierzenia władzy rodzicielskiej. Podczas rozwodu dochodzi również kwestia zmiany nazwiska. co łączy się ze złożeniem dodatkowego oświadczenia do Urzędu Stanu Cywilnego. Separacja może być również przeprowadzona w trybie nieprocesowym, co wymaga wystąpienia do Sądu Okręgowego ze wspólnym wnioskiem o jej orzeczenie.

W chwili zawarcia małżeństwa powstaje wspólnota majątkowa określona również ustawowym ustrojem majątkowym. Obejmuje ona swoim zakresem cały majątek nabyty przez obie strony małżeństwa, jak i przez każdego z osobna. W trakcie małżeństwa może dojść do konieczności ograniczenia, rozszerzenia lub zniesienia wspólnoty małżeńskiej. Adwokaci w kancelarii prawnej pomogą ustalić rozdzielność majątkową i dokonać podziału majątku oraz pomóc stwierdzić czy któryś z przedmiotów majątkowych, który został nabyty w trakcie trwania małżeństwa, nie wchodzi w skład wspólności majątkowej. Dzięki poradom adwokata klient może dowiedzieć się, które z przedmiotów majątkowych wchodzą w skład wspólnoty, a także które z nich nie stanowią odrębnego majątku małżonków. Adwokaci pomogą zaplanować jak najbardziej dogodny sposób podzielenia majątku.

rodzina

Kancelaria Adwokacka Gryszkiewicz-Dudzik, która zajmuje się pomocą prawną w Świdnicy i okolicach, pomaga rozwiązywać sprawy związane z prawem rodzinnym.

Kiedy możemy potrzebować porady prawnej?

Bardzo często, do kancelarii adwokackiej zgłaszają się klienci pragnący uzyskać poradę w kwestiach spraw kontaktów z dzieckiem i tych związanych z władzą rodzicielską. Dotyczy ona bezpośrednio wszelkich kontaktów rodzica z dzieckiem. W momencie separacji bądź rozwodu, konieczne jest ustalenie opieki nad dzieckiem, dlatego w tej sytuacji pomoc adwokata jest nieoceniona. Będzie on w stanie w należyty sposób reprezentować niezbędne wnioski dowodowe i czuwać nad prawidłowym przebiegiem postępowania.

Adwokat jest również w stanie pomóc i doradzić klientom w sprawie procedur ustalenia ojcostwa. Pomaga dobrać dowody potrzebne do wykazania ojcostwa oraz umożliwia skorzystanie z domniemań prawnych wprowadzonych do przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, które ułatwiają i przyspieszają całą procedurę.

Porady prawne w zakresie prawa cywilnego i rodzinnego są niezwykle pomocne, a niekiedy niezbędne m.in. w procesie rozwodowym, podczas ustalania ojcostwa czy alimentów. Adwokaci pomogą skompletować wszelkie niezbędne dokumenty oraz będą świadczyć usługi doradcze i reprezentować klienta w sądzie.