Porady prawne w kancelarii adwokackiej

adwokat alimenty Toruń

Prawo rodzinne jest gałęzią prawa cywilnego, która zajmuje się regulacją stosunków małżeńskich, kontaktów między rodzicami i dziećmi, a także kwestiami ojcostwa. Prawo rodzinne dotyczy również obowiązku alimentacyjnego, a także opieki i kurateli. Wszelkie kwestie związane ze sprawami rodzinnymi zazwyczaj zaliczają się do bardzo delikatnych, dlaczego podczas korzystania z usług kancelarii adwokackiej stawia się duży nacisk na indywidualne podejście do spraw oraz całkowitą dyskrecję. 

Kancelaria adwokacka w sprawach z zakresu prawa rodzinnego

Adwokaci, świadczący swoje usługi w kancelarii, zajmują się sprawami odnośnie rozwodów i separacji mając pełną świadomość, że tego rodzaju sprawy zazwyczaj w procesach sądowych są długotrwałe i skomplikowane. Adwokat pomoże zebrać odpowiednią dokumentację wykorzystywaną w procesie rozwodowym, separacji, a także dopilnuje wszelkich formalności by przebieg procesu był jak najbardziej sprawny. Udzieli on również pomocy w kwestiach orzeczenia o winie, alimentów na rzecz dziecka, podziału majątku i powierzenia władzy rodzicielskiej. Podczas rozwodu dochodzi również kwestia zmiany nazwiska co także łączy się z dodatkowym złożeniem oświadczenia do Urzędu Stanu Cywilnego. Separacja może być również przeprowadzona w trybie nieprocesowym co wymaga wystąpienia do Sądu Okręgowego ze wspólnym wnioskiem o jej orzeczenie.

W chwili zawarcia małżeństwa powstaje wspólnota majątkowa określona również ustawowym ustrojem majątkowym. Obejmuje ona swoim zakresem cały majątek nabyty przez obie strony małżeństwa, jak i pojedynczo przez każdego z osobna. W trakcie małżeństwa może dojść do konieczności ograniczenia, rozszerzenia lub zniesienia wspólnoty małżeńskiej. Adwokaci w kancelarii prawnej pomogą ustalić rozdzielność majątkową – dokonać podziału majątku oraz pomogą stwierdzić czy któryś z przedmiotów majątkowych, który został nabyty w trakcie trwania małżeństwa, nie wchodzi w skład wspólności majątkowej. Dzięki poradom adwokata klient może dowiedzieć się, które z przedmiotów majątkowych wchodzą w skład wspólnoty, a także które z nich nie stanowią odrębnego majątku małżonków. Adwokaci pomogą zaplanować jak najbardziej dogodny sposób podzielenia majątku.

Skorzystaj z pomocy prawnika

Kiedy możemy potrzebować porady prawnej?

Bardzo często, do kancelarii adwokackiej zgłaszają się klienci pragnący uzyskać poradę w kwestiach spraw o kontakty z dzieckiem i tych związanych z władzą rodzicielską. Dotyczy ona bezpośrednio wszelkich kontaktów rodzica z dzieckiem. W momencie separacji bądź rozwodu, konieczne jest ustalenie opieki nad dzieckiem, dlatego w tej sytuacji pomoc adwokata jest nieoceniona. Będzie on w stanie w należyty sposób reprezentować niezbędne wnioski dowodowe i czuwać nad prawidłowym przebiegiem postępowania.

Adwokat jest również w stanie pomóc i doradzić klientom w sprawie procedur ustalenia ojcostwa. Pomogą dobrać dowody potrzebne do wykazania ojcostwa oraz pomogą skorzystać z domniemań prawnych wprowadzonych do przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, które umożliwiają ułatwienie i przyspieszenie całej procedury. Również podczas starania się o alimenty pomoc adwokata może być kluczowa w przebiegu całego procesu.

Porady prawne w zakresie prawa cywilnego i rodzinnego są niezwykle pomocne, a niekiedy niezbędne m.in. w procesie rozwodowym, podczas ustalania ojcostwa czy alimentów. Adwokaci pomogą skompletować wszelkie niezbędne dokumenty oraz będą świadczyć usługi doradcze i reprezentować klienta w sądzie.