Odszkodowanie – jaka jest jego funkcja?

odszkodowania głogów

Funkcją odszkodowania jest przede wszystkim pokrycie strat jakie odnieśliśmy na przykład w momencie wypadku, który wyniknął nie z naszej winy lub popełnienia błędu przez lekarza trakcie leczenia nas. Wszelkie straty jakie odnieśliśmy z winy drugiej osoby czynią nas osobami poszkodowanymi i od tego momentu możemy walczyć o zadośćuczynienie względem naszej szkody. Odszkodowanie nie jest jednak jedynie pokryciem szkód nam wyrządzonych. Jest to również zadośćuczynienie za niewykorzystane możliwości, które zostały nam odebrane przez spowodowanie wypadku czy przez źle postawioną diagnozę przez lekarza.

W jaki sposób ustalana jest wysokość odszkodowania?

Odszkodowanie przyznawane jest najczęściej w postaci pieniężnej. Nie musi być tak jednak zawsze. Na przykład, w momencie gdy nasz sąsiad przyczynił się umyślnie do zniszczenia naszego samochodu – może albo pokryć szkody związane z jego naprawą albo też wypłacić nam odszkodowanie w odpowiedniej ilości, które zapewni nam środki na naprawę naszego samochodu. Ponadto, sąsiad będzie zmuszony wypłacić nam dodatkową sumę pieniężną jaką jest zadośćuczynienie za nieposiadanie auta i niemożność szybkiego przemieszczania się. Wysokość odszkodowania głogówswój cel i odpowiednie zadośćuczynienie. Jeżeli choć odrobinę znamy się na prawie i na zasadach przyznawania odszkodowań, dużo w takim momencie możemy osiągnąć sami.

Czy kancelaria będzie miała duży wpływ na wysokość odszkodowania i na czas w jakim je otrzymamy?

Kancelaria będzie miała ogromny wpływ na naszą sprawę. W momencie, gdy zgłosimy się do kancelarii, będziemy musieli odczekać jakiś czas, zanim nasze zgłoszenie zostanie przyjęte, ponieważ w kancelariach zgłoszenia przyjmowane są według kolejności w jakiej zostały dostarczone. Na pierwszym spotkaniu z prawnikami uzyskamy wszystkie niezbędne informacje, które pomogą nam zrozumieć sprawę i dalej w niej uczestniczyć, tym razem w dużym wsparciem. Adwokat prowadzący naszą sprawę może znacznie płynąć na pierwotnie ustaloną sumę zadośćuczynienia i przyspieszyć czas, w jakim zostanie nam ono dostarczone. Jednak nie zmieni on zasad, na mocy których przyznawane są odszkodowania. Jeżeli zgłosimy się odpowiednio szybko do dobrej kancelarii, możemy być pewni, że adwokat, który zajmie się naszą sprawą, wywalczy nam wysokie odszkodowanie.