Kim jest notariusz?

kancelaria notarialna Katowice

Każdy notariusz, w ramach swojej działalności, zapewnia nam fachową obsługę oraz dyskrecję. Wszelkie czynności notarialne, jakie są wykonywane dla klienta, mają najwyższą jakość.

Notariusz, jako wykształcony prawnik posiadający specjalistyczne uprawnienia, może więc zagwarantować nam poprawność wszystkich dokumentów. Oprócz tego, notariusz zapewnia bezpieczeństwo dla obrotu prawnego.

Czym właściwie zajmuje się notariusz?

Notariusz, dawniej znany jako rejent, jest prawnikiem, który ma nieco szersze uprawnienia od samego prawnika. Każdy notariusz jest osobą zaufania publicznego, która działa dla dobra swoich klientów, jak i dla dobra ogólnego. Rolą notariusza jest nie tylko przygotowywanie konkretnych prawnych dokumentów. Notariusz sprawuje nad nimi pieczę. Jego zadaniem jest więc zapewnianie dokumentom odpowiedniego zabezpieczenia. Przykłady takich dokumentów, to np. umowy sprzedażowe czy protokoły prawne. Każdy notariusz zostaje mianowany przez ministra sprawiedliwości.

Notariusz jest również nazywany rejentem. Jest to prawnik, który posiada specjalne uprawnienia. Dzięki nim, notariusz ma za zadanie sporządzać różne dokumenty mające charakter prawny:
• Sporządzanie aktów notarialnych,
• Sporządzanie poświadczeń,
• Doręczanie oświadczeń,
• Spisywanie protokołów,
• Sporządzanie wypisów i odpisów oraz wyciągów dokumentów,
• Sporządzanie protesty weksli i czeków.

notariusz

Dodatkowo, zadaniem notariusza jest również przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych oraz innych podobnych przedmiotów. Na żądanie, notariusz może dla nas przygotować strony, projekty aktów czy oświadczeń. Każdy dokument, jaki wystawiany jest przez notariusza, ma charakter dokumentu urzędowego.

Podczas wykonywania swoich obowiązków, notariusz dodatkowo musi dbać o odpowiednie zabezpieczenie prac oraz interesów stron. To samo dotyczy wszystkich osób, dla których czynności notariusza mogą powodować różne skutki prawne. Do obowiązku notariusza należy również dbanie o zgodność interesów stron czynności prawnych. Przy czynnościach notarialnych, polegających na dokumentowaniu czynności prawnych konsensualnych, końcowy stosunek prawny jest zależny od woli stron czynności. Stosunek prawny musi jednak znaleźć pokrycie w zasadach obowiązującego prawa.

Notariusz a zawody pokrewne

Dziś, wciąż wiele osób myli zawód notariusza z prawnikiem, adwokatem czy radcą prawnym. są to jednak zupełnie różne zawody – adwokat, prawnik i radca prawny, mają zupełnie inne obowiązki niż notariusz. Notariusz nie świadczy takich samych usług jak osoby pracujące w zawodach pokrewnych. Zadaniem notariusza jest dokonywanie czynności notarialnych. Tak więc, większość czasu, jaki notariusz poświęca na pracę, dotyczy sporządzania różnorodnych dokumentów prawnych.
Co ciekawe – notariusz może również wykonywać niektóre czynności, które zastrzeżone są wyłącznie dla sądów powszechnych. Oznacza to, iż notariusz ma prawo do sporządzania aktów poświadczenia dziedziczenia – zarówno ustawowego, jak i testamentowego.

Taksa notarialna

Jest to dość często spotykane i nierozumiane zagadnienie. Taksą notarialną nazywamy maksymalne stawki, jakich może żądać od nas notariusz za wykonanie swoich usług. Wysokość taksy jest ustalana przez ministra sprawiedliwości. Stawki obowiązują każdego notariusza na terenie całego kraju. W zależności od rodzaju usługi, pobierana jest kwota ustalona przez notariusza.

Warto wiedzieć, że rzadko zdarza się, by notariusz pobierał opłatę, która jest bliska lub równa taksie. Cenę usług można często negocjować. Czynności, jakie wykonuje notariusz, wymagają bardzo szerokiej wiedzy prawnej. Dodatkowo, przygotowanie wszystkich wyżej wymienionych dokumentów wymaga czasu i często wspomagania się kodeksem prawnym. Koszta, jakie wiążą się z usługami notariusza, są więc adekwatne do jego umiejętności. Ustalona taksa jest obliczana procentowo lub kwotowo.

Artykuł powstał dzięki współpracy z Kancelarią Notarialną w Katowicach.