Kiedy powiem sobie dość… Jak wygląda sprawa o rozwód i alimenty?

rozwód - rozstanie

Rozwód wiąże się z wieloma emocjami, które towarzyszą do ostatnich minut rozprawy. Każdy kto zdecydował się na taki krok doskonale zdaje sobie sprawę, że należy się jak najlepiej przygotować oraz skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata, który pomoże nam przygotować wszystkie dokumenty i będzie reprezentować nas podczas rozprawy.

Rodzaje wyroków rozwodowych

Sprawa rozwodowa może przyjąć formę z orzeczeniem o winie lub bez orzeczenia o winie.

W pierwszym przypadku w wyroku sąd ma możliwość orzec o winie obojga małżonków lub jednego z nich, nie orzekać o winie na zgodne żądanie małżonków lub może on ustalić, że małżonkowie (lub jeden z nich) nie ponoszą winy.

W przypadku rozwodu bez orzeczenia winy sąd zaniecha orzekania o winie któregokolwiek z małżonków.

Jak wygląda sprawa o rozwód?

Sprawa rozwodowa odbywa się bez udziału publiczności, dlatego oprócz trzech sędziów, współmałżonkiem i pomocnikami na sali nie będzie nikogo więcej. Podczas rozprawy może wystąpić na nasze życzenie także tzw. mąż zaufania. W tym charakterze może wystąpić ktoś z naszej rodziny, a nawet znajomy, a ich zadaniem jest wyłącznie obserwowanie przebiegu rozprawy.

Podczas pierwszej rozprawy ustalana jest relacja między obiema stronami, czy prowadzą oni wspólnie gospodarstw domowe, jaka jest sytuacja z dziećmi i czy jest szansa na uratowanie związku. Następuje przesłuchanie świadków – może ono nastąpić na pierwszej lub na drugiej rozprawie, co zależy jedynie od organizacji pracy sędziego. Większa liczba świadków wymaga odbycia większej ilości rozpraw. Po przesłuchaniu wszystkich świadków następuje etap przesłuchań obydwu stron, a proces ten rozpoczyna pozwany. Wydanie wyroku następuje na ostatniej rozprawie, po przesłuchaniu obydwu stron lub może zostać to odroczone na okres nie dłuższy niż dwa tygodnie.

Rozwody Wrocław

Czas, po jakim sąd orzeknie rozwód jest zależny zatem od liczby rozpraw, które muszą się odbyć aby uzgodnione zostały wszystkie ważne kwestie w kontekście poznania szczegółów konkretnej sprawy. Równie istotne pozostaje ustalenie szczegółów podziału majątku oraz sprawowania opieki nad dziećmi czy ewentualnych alimentów. Proces ten można jednak skrócić, np. dzięki wcześniejszemu procesowi mediacji lub uzgodnieniu rozdzielenia dóbr nabywanych podczas trwania małżeństwa. Przydatne w tym kontekście może również okazać się skorzystanie z pomocy kancelarii adwokackiej specjalizującej się w rozwodach z Wrocławia.

Przyznanie alimentów

Wysokość alimentów niezależnie czy podczas sprawy i zasądzenie, podwyższenie czy obniżenie, jest ustalana za każdym razem do potrzeb konkretnego dziecka, uwzględniając możliwości finansowe rodziców.

Zgodnie z art. 135 § 1 k.r. i o. „zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego”.

Sąd podczas rozprawy o alimenty bierze pod uwagę:

  • koszt utrzymania dziecka w przeliczeniu na miesiąc,
  • zarobki finansowe i majątkowe każdego rodzica,
  • wkład każdego rodzica w opiekę,

a w sytuacji gdy zakres obowiązku alimentacyjnego określany jest w wyroku rozwodowym, sąd bierze pod uwagę poziom na jakim strony żyły w trakcie trwania małżeństwa stron. W zakres miesięcznego utrzymania dziecka wliczane są średnie koszty miesięczne wyżywienia dziecka, odzieży, kosztów za kosmetyki, środki czystości, opłaty za przedszkole, żłobek, opłaty szkolne, za opiekunkę do dziecka, wyprawki szkolnej, zabawek, materiałów edukacyjnych, książek, koszty zajęć dodatkowych, opieki medycznej, lekarstw, koszty transportu dziecka, rozrywki np. kino, koszt fryzjera, wakacji letnich i zimowych. Pod uwagę brane są także wydatki związane z zapewnieniem dziecku mieszkania – koszt przypadający na dziecko.

Zarówno sprawa rozwodowa jak i sprawy o alimenty są stresujące zarówno dla obu stron jak i dla dzieci oraz całej rodziny. Warto pamiętać, że niekiedy podjęcie takich działań jest jedyną właściwą decyzją, która jest w stanie rozwiązać wiele problemów, nawet tych które ciągnęły się latami.