Kancelaria radcy prawnego – jak i kiedy korzystać z jej usług?

radca prawny

W momencie, gdy znaleźliśmy się w bardzo trudnej sytuacji prawnej, warto jest skorzystać z porady radcy prawnego. Może on nas bowiem reprezentować w różnych sprawach, zarówno przed urzędem, jak i przed sądem. Szerokie uprawnienia, jakie posiada radca prawny, pomogą nam rozwiązać nasz problem. Radca prawny może także napisać dla nas różnego rodzaju pisma, więc jest to dodatkowa pomoc, jeżeli byśmy takowej potrzebowali. Żeby znaleźć dobrego radcę prawnego, należy zapoznać się z opiniami naszych przyjaciół i znajomych. Jeżeli wiemy, że konkretna kancelaria radców pranych jest bardzo dobrze oceniana, już wiemy gdzie możemy zasięgnąć pomocy.

Kim jest radca prawny?

Radca prawny ma bardzo podobne obowiązki i prawa do adwokata. Może on bowiem udzielać porad prawnych na każdy temat. Do umiejętności radcy prawnego należy także sporządzanie opinii prawnych. Projekty aktów prawnych są opracowywane przez adwokatów jak i przez radców prawnych. Radca prawny może także, tak jak adwokat, reprezentować nas przed urzędami i sądami. Radca prawny i adwokat wydają się być zawodami o takich samych uprawnieniach. Podstawową różnica jednak między adwokatem a radcą prawnym jest to, że adwokat ma odpowiednie uprawnienia do reprezentowania swoich klientów w sprawach karnych i karnoskarbowych. Radca prawny natomiast nie może sprawować tej funkcji. Dodatkowo, radca prawny musi pracować  stosunku pracy, adwokat prowadzi działalność indywidualnie.

Porady prawne – czego mogą dotyczyć?

Porady prawne mogą dotyczyć na przykład prawa cywilnego, rodzinnego czy gospodarczego. Do radcy prawnego możemy przyjść z wieloma różnymi problemami. Jest on otwarty na pytania z każdej dziedziny prawa, porad prawnych udzielają np. prawnicy. Jeżeli jesteśmy w trakcie rozwodu możemy jak najbardziej zwrócić się do radcy prawnego, by otrzymać cenne i konkretne wskazówki, jak postępować i jakich błędów nie popełniać. W momencie, gdy popełniliśmy nieświadomie pewne wykroczenie, radca prawny wytłumaczy nam, na czym polega nasz problem, pokaże nam prawny artykuł mówiący o tym, czemu dany czyn uważa się za przestępstwo i przede wszystkim – jak go rozwiązać.

Czy radca prawny i adwokat to ten sam zawód?

prawo medyczne

Z pomocy radców prawnych prawa medycznego skorzystać można w Kancelarii Adwokackiej Wegner Kostka.

Radca prawny posiada wiele takich samych uprawnień co adwokat. Istnieją oczywiście pewne małe różnice między nimi, lecz osoby nieznające się na prawie dość często nie odróżniają obu tych zawodów. w Polsce istnieją podziały w zawodach prawniczych, natomiast za granicą wygląda to zupełnie inaczej. Istnieje bowiem jeden zawód w innych krajach, nie ma tak wielu podziałów. Radca prawny różni się od adwokata przede wszystkim tym, że nie może reprezentować swoich klientów przed sądem czy urzędem w sprawach karnych oraz karnoskarbowych. Zawody te mają ponoć zostać połączone, posiadają bowiem zbyt wiele podobieństw.