Kancelaria Notarialna Katowice

Kancelaria Notarialna Zuzanna Wojtaszek – Bałazińska, Kinga Bednarz to najlepsza kancelaria notarialna na terenie Katowic. Kancelaria działa sprawnie i profesjonalnie, w krótkim czasie odpowiada n zapytania klientów i umawia się z nimi na spotkania. W Kancelarii można złożyć wniosek o wpis w księdze wieczystej, sporządzić projekt aktów lub oświadczeń, oddać na przechowanie pieniądze lub papiery wartościowe, a także dokumenty i dane na różnych nośnikach pamięci. Kancelaria Notarialna zobowiązana jest nad czuwaniem nad dobrym interesem swoich klientów w zgodzie z obowiązującym prawem.