Jak wygrać z komornikiem – 5 porad

komornik

Niespłacane długi prędzej czy później kończą się postępowaniem sądowym, rozpoczęciem postępowania windykacyjnego i wizytą komornika, którego zadaniem jest odzyskanie długu w imieniu wierzyciela i z polecenia wyroku sądu. 

Problemy ze spłatą długów są częstsze, niż mogłoby się wydawać i wiele osób, pomimo szczerych chęci spłaty zadłużenia ma z nimi kłopot ze względu na gorszą sytuację finansową. Co robić w sytuacji, gdy zadłużenie przejmuje komornik i nad dłużnikiem ciąży konieczność szybkiego uregulowania należności? Czy z komornikiem da się wygrać? Oto 5 porad, dzięki którym spłata długu stanie się nieco mniej stresująca i krzywdząca z perspektywy dłużnika.

Uczestnicz w postępowaniu sądowym

Gdy dłużnik nie spłaca należności względem swojego wierzyciela, sprawa jego zadłużenia może trafić w ręce firmy windykacyjnej i na drogę postępowania sądowego. Komornik jest ostatnim ogniwem procesu odzyskiwania długu – sposobem, który pozwoli definitywnie odzyskać należności wierzyciela bez możliwości unikania obowiązków przez dłużnika. Z perspektywy tego ostatniego korzystne będzie więc czynne uczestniczenie w procesie egzekwowania należności już od momentu rozmów z windykacją i rozpoczęcia postępowania sądowego. 

To właśnie w trakcie postępowania sądowego dłużnik może kwestionować zasadność postępowania, podnosząc argumenty że obowiązek spłaty nie istnieje, dług został już spłacony, obowiązek przedawnił się bądź że wierzyciel nie udzielił mu zwłoki. Biorąc czynny udział w postępowaniu dajemy sobie szansę na przechylenie toku postępowania na swoją korzyść i polubowne załatwienie sprawy długu. Gdy postępowanie się zakończy i sąd wyda tytuł wykonawczy, dłużnik nie ma już możliwości wnioskowania o zmianę wyroku. 

 

Nie negocjuj z komornikiem

Jak już zostało zaznaczone, komornik jest funkcjonariuszem publicznym wykonującym swoją pracę z obowiązku zasądzonego w tytule wykonawczym. Jego obowiązkiem jest przyjęcie sprawy zgłaszanej przez wierzyciela i odzyskanie od dłużnika zaległych środków, bez możliwości podejmowania w sprawie jakichkolwiek decyzji czy negocjacji. Ujmując to w ramach prostej zasady – komornik ma prawo stosować przymusowe zajęcie majątku dłużnika, ale nie jest żadną stroną w procesie ustalania obowiązku spłaty czy podejmowania decyzji o czasie wykonania obowiązku. Komornik egzekwuje środki pieniężne  czy inne obowiązki w imieniu wierzyciela, dlatego nie należy podejmować nawet próby negocjowania czy wykłócania się z komornikiem. Wszelkie sprawy związane z możliwym umorzeniem odsetek, podjęciem ugodowego rozwiązania sprawy, zwolnieniem zajętego wynagrodzenia za pracę, czy ewentualnym przesunięciem i przedłużeniem terminu do zapłaty należy załatwiać bezpośrednio z wierzycielem.

dług

Nie unikaj komornika

Negocjacje z komornikiem nie przynoszą skutków, ponieważ komornik nie może podejmować żadnych decyzji poza wykonywaniem swoich obowiązków. Będąc dłużnikiem nie należy jednak unikać kontaktu z komornikiem czy podejmowania rozmowy z nim. Choć znalezienie się w sytuacji, w której nasz majątek jest zajmowany przez komornika jest wyjątkowo stresujące, wykazanie chęci rozmowy i współpracy wpływa na sytuację korzystnie. Samo wskazanie majątku, zamiast ukrywania go pozwoli zmniejszyć koszty postępowania komorniczego (które pokrywa dłużnik). Wielu dłużników próbuje unikania komornika w celu doczekania przedawnienia się wyroku, jednak warto wiedzieć że każde kolejne skierowanie sprawy do komornika przerywa 10-letni cykl przedawnienia, sprawiając że czas liczony jest od nowa. Znacznie lepiej zwyczajnie zmierzyć się ze swoim długiem i postarać się spłacić go na najwygodniejszych możliwych warunkach. 

Możliwość spłaty długu w ratach

Jeśli ciąży na Tobie spłata długu, którą wierzyciel przekazał już na drogę windykacyjną, warto pamiętać że w wielu przypadkach można skorzystać z opcji spłaty długu w ratach. Zaległości mogą być rozłożone na części przez firmę windykacyjną, co znacznie ułatwi spłatę długu, choć oczywiście sprawę należy przedyskutować dokładnie z komornikiem bądź przedstawicielem windykacji i ustalić jaki sposób spłaty na raty jest jeszcze dostępny. Im więcej czasu będziesz unikać kontaktu z komornikiem lub windykacją, tym mniejsza szansa że wierzyciel zgodzi się pójść dłużnikowi na rękę. 

Dobrowolna spłata zadłużenia w całości

Każdy sposób unikania spłaty zadłużenia bądź próba zaciągania kolejnej pożyczki na poczet długu nie wpłyną dobrze na sytuację dłużnika, dlatego jeśli wszystkie powyższe sposoby współpracy z komornikiem zawiodą, warto zdecydować się na samodzielne i dobrowolne spłacenie komornika w całości. Sposób ten odbiera komornikowi możliwość pokrywania długu z części majątku, jakie wskazał wierzyciel oraz zmniejsza opłaty związane z kosztami postępowania komorniczego, których pokrycie ciąży po stronie dłużnika

Jednakże porady to nie wszystko, przebieg spraw zależy od nas samych, dlatego w tym celu zalecana jest współpraca z komornikiem już na wczesnym etapie jak na przykład z komornikiem Kamilą Kociugą, która świadczy swoje usługi na terenie Łodzi.