Błąd w sztuce lekarskiej a polskie prawo

przepisy prawa medycznego

Błąd w sztuce lekarskiej oznacza nieumyślną pomyłkę ze strony personelu medycznego, która w konsekwencji doprowadziła do dalszego leczenia oraz wiąże się z innymi przykrymi konsekwencjami. W przypadku wystąpienia błędów medycznych, każdy pacjent ma prawo do ubiegania się o odszkodowania. Są dwie drogi umożliwiające jego odzyskanie: wyrok sądu oraz wyrok wydany przez komisję, powołaną do ustalenia błędu medycznego. Sprawy rozstrzygane przez komisją toczą się zdecydowania krócej no i są tańsze, jednak dopiero sąd może zatwierdzić, że poszkodowanemu należy się rekompensata finansowa, która pokryje koszty leczenia oraz koszty związane z leczeniem (na przykład dojazdy do szpitala, na wizyty lekarskie), a także złagodzi fizyczne i psychiczne cierpienia chorego.

Kiedy należy zgłosić błąd lekarski?

Według Kodeksu Cywilnego pacjentom przysługuje prawo do żądania odszkodowania przez trzy lata. Są jednak przypadki, gdy błąd lekarski może objawić się nieco później, dlatego prawo określa 10-letni okres, podczas którego pacjent ma czas uświadomić sobie, czy faktycznie doszło do jakiegoś zaniedbania ze strony lekarza. Jeśli taka sytuacja nastąpi, to wspomniany wyżej trzyletni okres na złożenie zawiadomienia, przysługuje mu dopiero od tego momentu.

Kiedy lekarz ponosi odpowiedzialność?

Wyróżnia się pięć błędów lekarskich:

  • Diagnostyczny – wiąże się z niewłaściwym rozpoznaniem choroby lub błędnym stwierdzeniem, że pacjentowi nic nie dolega.

  • Terapeutyczny – powstały podczas operacji.

  • Rokowania – błędne postawienie diagnozy.

  • Organizacyjny – zorganizowanie niewłaściwej pomocy medycznej.

  • Informacyjny – mówimy o nim wówczas, gdy pacjent nie zostanie poinformowany przez lekarza na temat swojego stanu zdrowia.

Zebrane dowody

Aby móc orzec o błędzie lekarskim, organowi wydającemu decyzję powinny być przedstawione dowody, który jawnie owe zaniedbanie wskażą, a także pozwolą na ustalenie wysokości odszkodowania. Należy zadbać więc o przedstawienie Karty Informacyjnej, historii choroby, wyników badań i obserwacji, opisów zabiegów i operacji, a także dokumentacja innych lekarzy, u których leczyliśmy się po tym, jak zorientowaliśmy się, że padliśmy ofiarą błędu medycznego. Warto zadbać również o gromadzenie wszelkich faktur, rachunków oraz paragonów za zakup produktów, które były konieczne do podjęcia się dalszego leczenia przez błąd lekarski.

Prawo

 

Co dokładnie obejmuje odszkodowanie medyczne?

Odszkodowanie medyczne obejmuje koszty, które ponieśliśmy w związku z dalszym leczeniem, rehabilitacją, zakupem leków, sprzętu medycznego, dojazdami do szpitala, wizytami lekarskimi i dalszymi badaniami, a także przystosowaniem do życia z choroba lub defektem.

W wyniku błędu medycznego możliwe jest także otrzymanie zadośćuczynienia, które zrekompensuje pacjentowi cierpienia fizyczne oraz fizyczne. W przypadku śmierci pacjenta takie świadczenie może być przyznane jego najbliższym.